Dělá si ESMA z binárních opcí srandu, nebo jen chybuje?

ESMA se rozhodla znovu povolit evropským retailovým obchodníkům některé druhy binárních opcí, ale její vyjádření je poněkud zvláštní.

Od 2. července platí v EHP zákaz obchodování binárních opcí retailovými investory a ESMA ho coby evropský regulátor prodloužila do začátku příštího roku.

Ovšem při tom z něj udělala dvě výjimky, dva druhy binárních opcí budou znovu povolené.

Jeden typ je jasný a srozumitelný, jde o binární opce se splatností delší než 90 dní, u nichž se broker hedguje a vydal k nim informační materiál podle příslušné evropské směrnice.

Druhý typ je ale poněkud zvláštně definovaný.

V angličtině takto: „A binary option for which the lower of the two predetermined fixed amounts is at least equal to the total payment made by a retail client for the binary option, including any commissions, transaction fees and other related costs.

Česky se to dá přeložit takto: „Binární opce, u které je nižší ze dvou předem daných fixních částek alespoň rovna celkové platbě retailového klienta za binární opci, včetně všech komisí, transakčních poplatků a ostatních souvisejících nákladů.“

Když se vezmeme jednu binární opcí s fixním částkami, ta nižší je vždy nula, když vám obchod nevyjde, ta vyšší bývá kolem 85 procent. Takže nechápu, jak nižší číslo má být vyšší než cena opce. To by znamenalo, že i v případě prohraného obchodu dosáhnete zisku.

Druhá možnost je, že to ESMA myslí na binární opce na oba směry (put a call) na stejné podkladové aktivum. Doposud jsme byli zvyklí, že návratnost byla na oba směry stejná, kolem 85 %. Pokud by musela být alespoň 100 procent u nižšího čísla, tak by opce na druhý směr musela nabízet ještě víc.

A to je samozřejmě také nesmysl, protože by to byla jistá ztráta pro brokera a jistý zisk pro obchodníka, takže takové binární opce by nikdo nikdy nenabízel.

Buď tedy ESMA chybovala, nebo těch alespoň 100 procent myslí jako vtip, protože ví, že nad 100 procent broker nemůže nabídnout, jelikož by to pro něj bylo likvidační. Může nabídnout maximálně rovných 100 procent. Takže jediná reálná možnost je mít na oba směry návratnost přesně 100 procent.

Napsat komentář